Skip to content

OM OSS

Vi erbjuder stöd till våra kunder inom kvalitet, miljö arbetsmiljö, ekonomi, utbildning, IT säkerhet och riskhantering.

Genom en liten, lättanpassad och flexibel organisation är vi ett bra alternativ som ger er ett bra stöd inom de önskemål om utveckling och planering som ni står inför. Målinriktade metoder är nödvändiga för att kunna arbeta på ett effektivt sätt och för att använda organisationen så riktigt som möjligt, företag lever i en ständig förändring vilket kräver både resurser och tid och i de situationerna vi vill gärna erbjuda våra tjänster. 

LGSM Sweden erbjuder support och stöd inom de system som byggs i enlighet med

ISO 14001: Miljöledning
ISO 9001: Kvalitetsledning
ISO 45001: Arbetsmiljöledning  
ISO 31000: Riskhantering
ISO 27000: IT säkerhet

LGSM Sweden erbjuder stöd under uppbyggnad och support under implementering i det praktiska användandet av ert system och i det arbete som medföljer utvecklingen.   Vi deltar vid genomförande av interna revisioner, vid uppbyggnad av projektplaner i såväl standardmodeller som till en mer anpassad plan till det mindre företaget. Vi utför uppföljning inom områden såsom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, riskhantering,  IT säkerhet och vi granskar miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) m.m.    

Internationellt

De länder vi har erfarenhet från arbeten i är:  

England, Estland, Malta, Peru, Panama, Polen, Qatar, Indien och Ghana.

Under senare period har vi också arbetat i Tyskland, Danmark, Sri Lanka, Grönland, Island och Moçambique.

Sydafrika

LGSM har öppnat ett dotterföretag i Stellenbosch som ligger i närheten av Kapstaden. Vår målgrupp är den grupp av företag som vill använda ett systematiska sätt att arbeta och där s LGSM kan hjälpa till med utveckling och implementering. Vår förhoppning är att genom ett etablerat nätverk finna den perfekta samarbetspartnern inom en nära framtid.    

Välkommen att kontakta oss!

Finner ni vår produkt och våra tjänster intressanta är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Vi ser fram mot ett första möte med er.

Om oss