Skip to content

Genomförda uppdrag

Genomförda uppdrag

Per Aarsleff A/S

Uppdragsgivare: Per Aarsleff International Construction / Bygg och Anläggning, Köpenhamn
Konsult: Leif Gunnar Sjöström
År: 2018 – 2019
Uppdragsbeskrivning: KMA Support till internationella bygg och anläggningsprojekt.
Uppdrag / omfattning: Uppbyggnad och etablering av system för projekt, samt kontinuerlig granskning och revidering av dokument.
Lösning : Revidering av struktur och system, uppdatering av KMA dokumentation.
Resultat : Etablerad serverstruktur och fungerande system i bygg och anläggningsprojekt.

Genomförda uppdrag

Implenia Sverige AB

Uppdragsgivare: Implenia Sverige AB
Konsult: Leif Gunnar Sjöström
År: 2017 – 2018
Uppdragsbeskrivning: Support till ledningen inom KMA i Implenia Sverige AB.
Uppdrag / omfattning: Revidering, uppdatering och implementering av Implenia Sverige AB ledningssystem (ISM) Förberedelser inför extern revision, planering och utförande av KMA revisioner i projekt.
Lösning: Genomförda revideringar av implementerat system.
Resultat: Fungerande system i pågående och nystartade projekt.

Genomförda uppdrag

Per Aarsleff A/S

Uppdragsgivare: Per Aarsleff International Construction / Bygg och Anläggning, Köpenhamn
Konsult: Leif Gunnar Sjöström
År: 2015 – 2016
Uppdragsbeskrivning: Certifiering av Bygg och anläggningsavdelningen i Per Aarsleff A/S Danmark i enlighet med ISO9001: 2015 och ISO 14001:2015.
Uppdrag / omfattning: Delansvarig för de arbetsgrupper som genomförde arbetet.
Lösning: Analys av verksamheten, identifiering av mål och processer. Implementering av processer, färdigställande av ledningssystem.
Resultat: Certifierat ledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Genomförda uppdrag

Per Aarsleff A/S

Uppdragsgivare: ABJV, Per Aarsleff A/S – Bilfinger Berger AG, Hamburg
Konsult: Leif Gunnar Sjöström
År: 2011 – 2014
Uppdragsbeskrivning: Arbeten med ledningssystem för havsbaserad vindkraftspark bestående av 80 fundament till vindturbiner.
Uppdrag / omfattning: Avdelningsansvarig för kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor kopplade till projektet. Säkerställande av kvalitetsarbetet samt slutdokumentation. Planering och utförande av interna revisioner inkluderande underleverantörer.
Lösning: Etablering av KMA organisation, initiera serverstruktur, uppbyggnad av projektsystem och genomföra revisioner.
Resultat:  Färdigställande av projekt, slutdokumentation överlämnad, revisioner utförda enligt planering.