Skip to content

Välkommen till

LGSM Sweden

Vi är det personliga konsultföretaget där närheten till kunden prioriteras

LGSM Sweden AB ska kännetecknas av att vi ger våra kunder och projekt uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att projekten gärna överstiger uppdragsgivarens förväntningar.  Vår intension är att skapa mervärde för er som kund. Vi strävar efter att vara så effektiva som möjligt; tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Vi är en liten konsultbyrå som startade 2006 och som resultatet av en positiv utveckling utökar vi nu verksamheten. Vi består idag genom samarbete med ett nätverk av branschkunnig personal i blandade åldrar av ett konsultföretag som har en mångårig samlad erfarenhet.

Vi har kompetenser inom Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljöledningssystem, Juridik, Ekonomi, IT säkerhet, Riskhantering och Utbildning. Internationellt har vi erfarenhet av projekt i ca 15 länder runtom i världen.

Vårt huvudkontor ligger på Hönö utanför Göteborg men vi har personal vars verksamhet har utgångspunkt i södra Sverige.   

Hem

Vad är viktigt i er verksamhet?

Oavsett inom vilket område ni är verksamt så är den viktigaste delen att kunden erhåller vad som är överens-kommet. För att säkerställa ett bra genomförande av era uppdrag så är arbetet med planering, utförande och uppföljning viktigt.

LGSM hjälper er gärna med att komma igång med det arbetet.  

Kontakta oss

Vill du bli en del av det arbete vi gör, vill Du jobba tillsammans med LGSM Sweden AB i vårt nätverk av konsulter?

Hos oss får du frihet och stora möjligheter att arbeta inte bara nationellt utan World Wide. Men vi förväntar oss att du följer våra policys och att Du tar ansvar för din uppgift till kund så leverans blir vad som utlovats. Om du tycker att Du är den person som passar in i vårt sätt att arbeta är du välkommen med ditt personliga brev och ansökan. Du är naturligtvis också välkommen att ta kontakt via telefon